M E N U

   H o m e

G r a d    K l j u č
   Ključ danas
   Historija grada
   Geografski položaj
   Infrastruktura
   Stanovništvo
   Ključke razglednice

Z a b a v a
   Ključ Caffe
   C   h   a   t
   F o r u m

G a l e r i j a
   Foto album Ključa
   Stari grad
   Ključ ljeta 2004
   Ključ noću
   Ključke ljepote
   Regata   2004
   Skokovi 2004
   Teferič na Sani
   Ključ Info Team 2004

Radio  Ključ
   Naš radio
   Programska šema
   Cjenovnik reklama
   Tehnička podrška

R a z n o
   Šarena stranica
   Poznati Ključani
   Ključki adresar
   Ključani u svijetu
   Linkovi
   Važniji telefoni
   Imenik organizacija
   Poslovni imenik
   Knjiga gostiju

     
   Ključ Info Team

Naši saradnici
   Filips Web Design
   Free BiH
   Ključ Home Page
   MSŠ Omer FILIPOVIĆ
Ključ Info Team

Sulejman FILIPOVIĆ - CUNI 
Eldar ŠEHIĆ - ŠANER
Alija KIŠEVIĆ - ČIKO  
Vernes MUSLIMOVIĆ - VESO
Telefonski servis
općine Ključ Važni telefonski brojevi
 Specijalne službe
 P o l i c i j a

122 

 Požarna služba

123 

 Hitna medicinska pomoć

124 

 Tačno vrijeme

125 

 Informacije

1182 

 Vojna policija

1206 

 Vojna medicinska hitna pomoć

1207 

 Prijava smetnji

1272 

 Poziv u odredjeno vrijeme

1400 

 Najava budjenja

1401 

 Provjera najave

1402 

 Odjava jednog budjenja

1403 

 Odjava svih najava budjenja

1404 

 Test telefonskog aparata

1405 

 Kućne centrale

1419 

 Ultra centrala za brigu o korisnicima

1423 

 EMS - Brza pošta

1417 

 Predaja telegrama telefonom

1202 

 Auto moto savez BIHAMK

1282 

 T a x i   s l u ž b a

1515 

 P r i s t u p  I n t e r n e t u
 Lokalni pristup Internetu

1499 

 Internet - NN korisnik

082 200 000 

 Dostupni kratki kodovi kod drugih operatora
 Informacije o brojevima - Telekom Srpske

1185 

 Informacije o brojevima - Telekom Srpske

1186 

 Informacije o brojevima - HPT Mostar

1288 

 ATIS - Automatske Telefonske Informacije
 Pregled automata

090 22 00 00 

 Važniji brojevi telefona

090 22 00 02 

 TV program

090 22 00 04 

 Kina, pozorišta, koncerti

090 22 00 05 

 Galerije i izložbe

090 22 00 06 

 Vremenska prognoza

090 22 00 07 

 P u t e v i

090 22 00 08 

 S p o r t

090 22 00 09 

 LOTO i TOTO

090 22 00 10 

 Kursna lista

090 22 00 11 

 Vijesti iz BH telekoma

090 22 00 12 

 Servisne informacije

090 22 00 23 

 V i j e s t i

090 23 00 01 

 Priče za djecu

092 23 00 00 

 Zabava za školarce

092 23 00 01 

 Vicevi i šale

092 23 00 02 

 Zabavna muzika

092 23 00 04 

 Narodna muzika

092 23 00 05 

 Sedmični horoskop

092 23 00 19 

 Dnevni horoskop

092 23 00 30 

 T V   s e r i j e

092 23 00 31 

 

Copyright by Filips Web Design & Ključ Info Team - 2004.                All rights reserved.    Powered by freebih.com network