M E N U

   H o m e

G r a d    K l j u č
   Ključ danas
   Historija grada
   Geografski položaj
   Infrastruktura
   Stanovništvo
   Ključke razglednice

Z a b a v a
   Ključ Caffe
   C   h   a   t
   F o r u m

G a l e r i j a
   Foto album Ključa
   Stari grad
   Ključ ljeta 2004
   Ključ noću
   Ključke ljepote
   Regata   2004
   Skokovi 2004
   Teferič na Sani
   Ključ Info Team 2004

Radio  Ključ
   Naš radio
   Programska šema
   Cjenovnik reklama
   Tehnička podrška

R a z n o
   Šarena stranica
   Poznati Ključani
   Ključki adresar
   Ključani u svijetu
   Linkovi
   Važniji telefoni
   Imenik organizacija
   Poslovni imenik
   Knjiga gostiju

     
   Ključ Info Team

Naši saradnici
   Filips Web Design
   Free BiH
   Ključ Home Page
   MSŠ Omer FILIPOVIĆ
Ključ Info Team

Sulejman FILIPOVIĆ - CUNI 
Eldar ŠEHIĆ - ŠANER
Alija KIŠEVIĆ - ČIKO  
Vernes MUSLIMOVIĆ - VESO           Radio Ključ


Tehnička podrška
Potrebna konfiguracija računara1. Bilo koji Windows i da ima Windows Media Player
2. Poželjno je da imate ISDN DSL ADSL CABL ili neku drugu brzu konekciju
3. Radio se može slušati i sa običnim modemom 56 000, stim što vam preporučujemo, da dok slušate radio ne radite neke druge aktivnosti na internetu, jer bi to moglo prouzrokovati prekide u slušanju programa.
Za korisnike: Mozile, Opere i NetscapeAko dobijete pop-up sa greškom pri otvaranju radio Ključ linka kliknite na http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/plugin.asp sa koga morate skinuti potreban plugin . Kliknite na ”Download Now” dugme. Kada ste skinuli plugin, zatvorite vaš browser i ostale otvorene programe i instalirajte plugin tako što ćete klikniti na skinuti File. Može da se desi da morate restartovati vas računar. Nakon instalacije je vaš browser spreman da koristi Windows Media Player.
Za korisnike Mac-aKorisnici Mac-a, ako koristite Operu Netscape ili Mozilu, kopirajte sve filove iz plugin mape u Internet Exploreru:

C:\Programfile\Internet Explorer\plugins\***filovi****.

Odavde kopirajte sve filove u mapu:

C:\Programfiles\Opera\plugins ako koristite Operu
C:\Programfiles\Netscape\plugins ako koristite Netscape
C:\Programfiles\Mozilla\plugins ako koristite Mozillu

Ključ Info Team & Radio Ključ
SLUŠAJTE NAŠ
RADIO KLJUČ LIVE
SVAKIM RADNIM DANOM
OD 19 SATI


MI SMO UVIJEK SA VAMA


NAŠA ADRESA

  Radio Ključ
  Branilaca BiH bb
  Live Telefon    660 050
  Telefon/Fax     660 049


  e-mail:radioklj@bih.net.ba


NAŠA EKIPA


Ibrahim ZUKANOVIĆ
- direktor -Džemal JAŠAREVIĆ
- voditelj programa -


Zenina HUSKIĆ
- voditelj programa -


Nafa LUBENOVIĆ
- voditelj programa -


Edin KRIVIĆ
- ton majstor -

Copyright by Filips Web Design & Ključ Info Team - 2004.                All rights reserved.    Powered by freebih.com network