M E N U

   H o m e

G r a d    K l j u č
   Ključ danas
   Historija grada
   Geografski položaj
   Infrastruktura
   Stanovništvo
   Ključke razglednice

Z a b a v a
   Ključ Caffe
   C   h   a   t
   F o r u m

G a l e r i j a
   Foto album Ključa
   Stari grad
   Ključ ljeta 2004
   Ključ noću
   Ključke ljepote
   Regata   2004
   Skokovi 2004
   Teferič na Sani
   Ključ Info Team 2004

Radio  Ključ
   Naš radio
   Programska šema
   Cjenovnik reklama
   Tehnička podrška

R a z n o
   Šarena stranica
   Poznati Ključani
   Ključki adresar
   Ključani u svijetu
   Linkovi
   Važniji telefoni
   Imenik organizacija
   Poslovni imenik
   Knjiga gostiju

     
   Ključ Info Team

Naši saradnici
   Filips Web Design
   Free BiH
   Ključ Home Page
   MSŠ Omer FILIPOVIĆ
Ključ Info Team

Sulejman FILIPOVIĆ - CUNI 
Eldar ŠEHIĆ - ŠANER
Alija KIŠEVIĆ - ČIKO  
Vernes MUSLIMOVIĆ - VESO
Poslovni telefonski imenik
općine KljučAdrese i telefonski brojevi Naziv firme  Djelatnost  A d r e s a  Telefon  Mobilni
     Fax
 Autoprevoznici i auto-škole
 Auto-škola HADO  obuka vozača  Branilaca bb- Ključ

661 246 

167 047 

 Auto-škola SEMAFOR  obuka vozača  17. vit. brigade 96B

663 067 

167 045 

 Avdić Sead  autoprevoznik  Luke bb

 

756 981 

 Bahtagić Senad  autoprevoznik  Krasulje

676 018 

 

 Bajrić Nedžad  autoprevoznik  Ramići bb

 

790 376 

 Huskić Ibro  autoprevoznik  Sehićka bb

 

167 031 

 Kananović Mesud  autoprevoznik  Velečevo bb

679 023 

 

 Salihović Ismet  autoprevoznik  Velagići bb

674 053 

 

 Šabić Emir  autoprevoznik  Dubočani 1

679 019 

187 801 

 Advokatske kancelarije
 Bešar Teufik  advokatske usluge  Branilaca BiH - Ključ

 

798 307 

 Trožić Šefik  advokatske usluge  Kulina Bana br. 13

662 082 

166 960 

 B a n k e
 A B S Banka  bankarske usluge  Branilaca BiH bb

661 131 

 

 Nova Banka  bankarske usluge  Branilaca BiH

660 034 

 

 U N A - Banka  bankarske usluge  Branilaca BiH

661 005 

 

 Dioničarska društva
 O b n o v a  trgov. veliko i malo  Branilaca BiH bb

661 114 

 

 Sana - G.P.  gradjev. i separacija  Branilaca BiH

661 052 

167 651 

 Sana - P.P.  prevoz putnika  Branilaca BiH 168

661 058 

 

 Štamparija  štampani proizv.
 izdavaštvo
 Branilaca BiH 128

661 189 
661 508 

167 663 

 Društva sa ograničenom odgovornošću
 A-A Transport  trgov.-veliko i malo  Velagici

674 056 

166 989 

 A l b e r t a  trgovina na malo  Branilaca BiH

661 272 

 

 A m i - Sanica  trgovina na malo  Oslobod. -Sanica

671 246 

142 643 

 A S - Z a k  trg. autodijelova  Branilaca BiH

 

760 630 

 Auto servis  servis i teh.pregled  Branilaca BiH 129

661 253 

167 647 

 B a l a g i ć  trgovina na malo  Biljani bb

671 915 

 

 B e č i ć  trgovina na malo  Velagići

674 149 

166 951 

 Besko Promet  trgovina na malo  Kulina ban bb

662 036 

 

 Bilić Company  trgovina na malo  Izeta Nanića bb

661 255 

 

 Biljani  trgov.kuc.aparat.  Branilaca BiH bb

661 235 

167 007 

 Caldera  vodoinst. i grijanje  Halnovsko vrelo 1

661 210 

166 993 

 C e n t a r  trgovina polj.opr.  Branilaca BiH bb

661 009 

 

 C e t a - Promet  trg.odjeće-obuće  Branilaca BiH

663 008 

 

 C i g e l j  knjigov.servis  Branilaca BiH bb

662 227 

166 997 

 Ć e m a l  trgovina na malo  E.Balagića Sanica

671 393 

 

 Ć u ć a  trg. gradj. materij.  Velagići bb

661 107 

167 695 

 Divel  proizv.pijeska i betona  Crnalići-Kamicak

683 137 

 

 DMH - Kaffers  trgov.veliko-malo  Branilaca BiH bb

661 059 

 

 Drvna indust. Ključ  prerada drveta  Branilaca BiH 28

661 045 

 

 D ž e r i  proizv.drv.sortim.  Rudenice bb

661 046 

167 674 

 E - Merc  trgovina na malo  Branilaca BiH bb

662 151 

 

 Euro Mlijeko  proizv.mlijeka i proizv.  Halnovsko vrelo bb

662 903 

192 424 

 Flower  otkup ljekov. bilja  Zgrada ZZ Centar

662 035 

167 663 

 Gradvin - Comerc  gradjev.završni radovi  Branilaca BiH bb

661 128 

155 688 

 H u s k i ć  trgovina na malo  Kulina bana

661 633 

105 147 

 I B L  drvna industrija  Velagići bb

142 583 

 

 K - A S A  salon i proizv.namješt.  Velagići 10

674 172 

166 950 

 K E M E X  trgovina na malo  Branilaca BiH bb

760 456 

 

 Kesadžić  ugost.i frizerski salon  Branilaca BiH

760 456 

 

 Ključ - Komerc  trgovina gradj.mat.  Kulina Bana 28B

661 135 

181 044 

 Kujundžić  trg.veliko-malo  Pudin Han bb

187 859 

 

 Kulaunikom  posredništvo u prodaji  Branilaca BiH 67

661 205 

274 508 

 Kulenović  trg-mesnica-ugost.  Branilaca BiH bb

663 218 

105 228 

 L O L O  automeh.radionica  Sehići 10

663 047 

 

 M - KASTEL  trgovina odjećom  Kulina Bana 23

663 200 

 

 Media - Herc  trgovina na malo  Oslobod.-Sanica

 

 

 Medić Comerc  trg.gradjev.mater.  Oslob. 101-Sanica

671 107 

187 878 

 M e r i s  gradjevinarstvo  Branilaca BiH 55

661 156 

 

 M i n a s  pržionica kafe  Branilaca BiH

663 103 

780 816 

 Mrkva Montaža  vodoinstalaterstvo  Branilaca BiH bb

661 160 

166 987 

 Mujezinović  gradjevinarstvo  Branilaca BiH

166 999 

 

 Pink Panter  knjižara  Safeta Filipovića bb

661 214 

167 697 

 P - Maha  trg.gradjev.mater.  Pudin Han bb

674 200 

 

 P o b r i ć  gradjevinarstvo  Pudin Han bb

 

155 060 

 Risović-Comerc  auto-oprema, praona  Branilaca BiH

662 177 

 

 RR - Pajić  trgovina na malo  G. Ramici 82

 

187 834 

 Sanica - Kop  gradjevinarstvo  Sanica 59

661 003 

 

 Sanius  mješovita roba  Branilaca BiH bb

661 895 

167 048 

 Schema  trg.gradjev.mater.  Branilaca BiH 149

661 525 

797 375 

 S E E D  gradjev.mater.  Branilaca BiH bb

661 020 

 

 S e l m a n  vodoinst. i grijanje  Sanica

671 223 

 

 Semak Comerc  proizv. stolarije  Branilaca BiH bb

679 091 

 

 SG Comerc  velepr.gradj.mat.  Halnovsko vrelo bb

166 999 

 

 SSAZZ  trg.veliko-malo  Velagići 42

674 047 

166 967 

 T e m p i c  gradjevinski radovi  Branilaca BiH bb

661 175 

166 022 

 T r e b u n j  trgovina na malo  Sanica

662 729 

 

 V i š n j a  trg.mješ.robe  Branilaca BiH bb

661 512 

167 021 

 Ševigon B.P. OSA  trg. naftom i der.  Velečevo bb

679 136 

 

 Zlatna dolina  pekara  Pudin Han bb

674 284 

 

 Knjigovodstveni servisi
 C i g e l j  knjigovodstvo  Branilaca BiH bb

662 227 

 

 E m i r a  knjigovodstvo  Rejzovici bb

662 678 

 

 H.S. Dučanović  knjigovodstvo  Safeta Filipovića 2

663 216 

 

 H a d ž i ć  knjigovodstvo  17 viteške brig.

 

797 388 

 Knjigovodstveni biro  knjigovodstvo  Branilaca BiH

 

181 036 

 Sefić Mersija  knjigovodstvo  Branilaca BiH bb

661 427 

 

 Kesadžić Ekrem  knjigovodstvo  Branilaca BiH bb

662 947 

 

 Program Design  knjigovodstvo  Luke bb

 

764 490 

 Osiguravajuća društva
 Bosna osiguranje  osiguranje  Branilaca BiH bb

661 574 

 

 Sarajevo osiguranje  osiguranje  Branilaca BiH bb

661 123 

 

 Triglav osiguranje  osiguranje  Branilaca BiH bb

661 819 

 

 Una-Sana osiguranje  osiguranje  Branilaca BiH bb

661 097 

 

 Z a n a t s k e    r a d n j e
 Anabela  krojačke usluge  Branilaca BiH bb

661 443 

 

 Autoelektričar  popravka auromobila  Zgon

675 073 

 

 A m i n a  frizerski salon  Branilaca BiH bb

 

 

 Bilajac  popravka automobila  Pudin Han

674 209 

166 952 

 B e n d e r  stolarska radnja  Kulina Bana 26E

661 062 

766 142 

 C r n i  popravka auromobila  Pudin Han bb

674 212 

 

 Ortopedska radiona  ortopedske usluge  Kulina bana bb

661 241 

 

 P a t a k  staklorezac  Branilaca BiH

 

187 879 

 Š a r i ć  vodoinstalater  Sehidska 43

661 481 

 

 Šemso mobil  popravka automobila  Velečevo bb

674 022 

 

 Stari grad  pekarske usluge  Stari grad bb

 

718 399 

 TV servis  servis elektr. uredj.  Branilaca BiH bb

 

718 399 

 Vulkanizer ESKA  vulkanizer-praona  Zrtava rata bb

661 559 

181 007 

 Zlatar E.Hadzić  zlatarske usluge  17 viteške bb

662 924 

 

 T r g o v a č k e    r a d n j e
 A l a d i n  trgovina mješ. robe  Pudin Han bb

674 225 

797 385 

 A m e l k o  trgovina mješ. robe  Pudin Han bb

 

786 836 

 A S - Promet  trgovina mješ. robe  Velečevo bb

662 941 

 

 Bajrić  prodaja mesa i prer.  Branilaca BiH bb

675 015 

181 033 

 B a m b i  trgovina mješ. robe  Cazinska 5

661 967 

 

 B i d o  trg.mješov.robe  Oslobod.-Sanica

674 242 

 

 B e l m a  trg.mješov.robe  Branilaca BiH bb

663 403 

 

 D j a d a  trg.mješov.robe  Oslobodilaca-Sanica

 

261 516 

 E l m a  trgovina odjećom  Branilaca BiH bb

 

718 317 

 Emina - Z.Smajić  trg.mješov.robe  Branilaca BiH

 

166 971 

 Emina -M.Draganović  trg.mješov.robe  Branilaca BiH bb

663 183 

 

 H a r i  trg.mješov.robe  Branilaca BiH bb

662 941 

 

 Jeginović  mesnica  Branilaca BiH bb

661 828 

 

 Kombiteks  trgovina tekstilom  Branilaca BiH

661 147 

 

 L e p i r  trg.mjesov.robe  Velečevo bb

679 033 

 

 M e r i  trg.mješov.robe  Biljani bb

670 132 

 

 Mirnela  trg.mješov.robe  Biljani

670 035 

 

 S a n a  trg.mješov.robe  Rudenice bb

662 055 

675 957 

 S e k a  trg.mješov.robe  Prhovo bb

661 274 

 

 TIM - Bajrić  trg.mjesov.robe  Zgon

675 014 

 

 U g o s t i t e l j s k e    r a d n j e
 a 079  ugostiteljstvo  Branilaca BiH bb

662 166 

 

 A z h a r  ugostiteljstvo  Branilaca BiH

661 070 

166 978 

 A z u r o  pizzeria  Prhovo bb

674 229 

 

 F e š a  ugostiteljstvo  Branilaca BiH

663 213 

 

 Hacienda  ugost.-pizzeria  Branilaca BiH bb

662 068 

 

 I r m a  ugostiteljstvo  Branilaca BiH

662 218 

 

 J a s m i n  pizzeria  Branilaca BiH bb

674 254 

742 909 

 Krasnići  ugost.-slasticarna  Branilaca BiH

661 155 

 

 L o v a c  restoran  Branilaca BiH bb

661 242 

167 018 

 Piramida  restoran  Branilaca BiH 97

662 221 

 

 Plava dolina  ugostiteljstvo  Velečevo bb

679 018 

 

 Preminger  ugostiteljstvo  Donji Budelj-Sanica

 

 

 S a n i  ugostiteljstvo  Branilaca BiH 101A

 

 

 S a n d  disco-bar  Pudin Han bb

 

137 783 

 S e n č i  pizzeria  Branilaca BiH bb

 

 

 Široko srce  ugostiteljstvo  Branilaca BiH 60B

661 644 

 

 S u n c e  ugostiteljstvo  Branilaca BiH bb

662 080 

 

 T i r o l  hotel  Branilaca BiH bb

661 003 

 

 K I M  fast food  Safeta Filipovića

663 117 

 

 Z g o n  caffe bar  Branilaca BiH bb

662 955 

 

 Florida  ugostiteljstvo  Branilaca BiH

 

749 069 

 Ramadan  ugostiteljstvo  Branilaca BiH bb

663 024 

 

 K u l a  ugostiteljstvo  Branilaca BiH bb

 

756 954 

 No 10  ugostiteljstvo  Branilaca BiH bb

661 268 

 

 Qween  caffe bar  Branilaca BiH 101A

661 200 

 

 U 2  caffe bar  Branilaca BiH bb

 

 


Molimo vas da , ukoliko je došlo do promjene adrese ili telefonskog broja, da nas o tome obavjestite. To je i u vašem interesu.

 

Copyright by Filips Web Design & Ključ Info Team - 2004.                All rights reserved.    Powered by freebih.com network