M E N U

   H o m e

G r a d    K l j u č
   Ključ danas
   Historija grada
   Geografski položaj
   Infrastruktura
   Stanovništvo
   Ključke razglednice

Z a b a v a
   Ključ Caffe
   C   h   a   t
   F o r u m

G a l e r i j a
   Foto album Ključa
   Stari grad
   Ključ ljeta 2004
   Ključ noću
   Ključke ljepote
   Regata   2004
   Skokovi 2004
   Teferič na Sani
   Ključ Info Team 2004

Radio  Ključ
   Naš radio
   Programska šema
   Cjenovnik reklama
   Tehnička podrška

R a z n o
   Šarena stranica
   Poznati Ključani
   Ključki adresar
   Ključani u svijetu
   Linkovi
   Važniji telefoni
   Imenik organizacija
   Poslovni imenik
   Knjiga gostiju

     
   Ključ Info Team

Naši saradnici
   Filips Web Design
   Free BiH
   Ključ Home Page
   MSŠ Omer FILIPOVIĆ
Ključ Info Team

Sulejman FILIPOVIĆ - CUNI 
Eldar ŠEHIĆ - ŠANER
Alija KIŠEVIĆ - ČIKO  
Vernes MUSLIMOVIĆ - VESO
       

G a l e r i j a
Foto-šetnja kroz Ključ noćuKako smo se počesto šetali foto-aparatom kroz naš grad tako smo napravili i nešto fotografija u kasne noćne sate.
Kao što ste i sami primjetili radi se o amaterskim snimcima koji nisu uspjeli vjerno odslikati atmosferu sa gradskog korza, bašta kafića i restorana. Ipak, bolje je išta nego ništa. Pokušajte zamisliti kako je to tek u stvarnosti izgledalo ... 
           


FOTO
GALERIJA

FOTO


TABLA NA ULAZU SA DOBRODOŠLICOM ZA GOSTE PANORAMA GRADA - AVIO SNIMAK ZGRADA OPĆINE KLJUČ
POGLED NA KLJUČ NOVO NASELJE LUKE ZANATSKI CENTAR U NASELJU PIJACA
RESTORAN PIRAMIDA KORZO DISCOTEKA
PUTOKAZ U CENTAR RESTORAN KULA KORZO
BASTA HOTELA GLAVNA ULICA PICERIJA HACIENDA
DISCOTEKA GRADSKA KAFICI NOCU KAFIC AZURO
SAOBRACAJ NOCU KLJUCANI SVIRAJU KLJUCANIMA STARI POZNANICI


Copyright by Filips Web Design & Ključ Info Team - 2004.                All rights reserved.    Powered by freebih.com network