M E N U

   H o m e

G r a d    K l j u č
   Ključ danas
   Historija grada
   Geografski položaj
   Infrastruktura
   Stanovništvo
   Ključke razglednice

Z a b a v a
   Ključ Caffe
   C   h   a   t
   F o r u m

G a l e r i j a
   Foto album Ključa
   Stari grad
   Ključ ljeta 2004
   Ključ noću
   Ključke ljepote
   Regata   2004
   Skokovi 2004
   Teferič na Sani
   Ključ Info Team 2004

Radio  Ključ
   Naš radio
   Programska šema
   Cjenovnik reklama
   Tehnička podrška

R a z n o
   Vaša pisma
   Poznati Ključani
   Ključki adresar
   Ključani u svijetu
   Linkovi
   Važniji telefoni
   Imenik organizacija
   Poslovni imenik
   Knjiga gostiju

     
   Ključ Info Team

Naši saradnici
   Filips Web Design
   Free BiH
   Ključ Home Page
   MSŠ Omer FILIPOVIĆ
Ključ Info Team

Sulejman FILIPOVIĆ - CUNI 
Eldar ŠEHIĆ - ŠANER
Alija KIŠEVIĆ - ČIKO  
Vernes MUSLIMOVIĆ - VESO

Adresar Ključana


ADRESAR

       Nošeni vihorom i posljedicama rata veliki dio nas našao se rasut po svijetu. Godinama tragajući pronašli smo rodjake stare prijatelje i poznanike. Mnoge ipak nismo uspjeli. Nekima se izgubio svaki trag. Na ovaj način pokušaćemo da opet na neki način pronadjemo drage nam osobe, da saznamo nešto o nekima koje smo poznavali, koje smo sretali na korzu, školi, kinu, utakmicama, ali, i sami ste svjedoci kako sjećanja svakim danom postaju sve blijedja i blijedja.....Pošaljite svoje podatke a ako imate i vaše fotografije kao i fotografije članova vaše porodice u Kljucki adresar. Možda i vas neko traži. Neko, kome ste dragi i ko bi vam se opet javio. Nadjimo se opet na jednom mjestu.....pa makar to bilo na ovom mjestu.
       


AKO SI ODLUČIO DA NAM SE PRIDRUŽIŠ JAVI SE
filips@videotron.ca
Ime i prezime  Članovi  Adresa Telefon i e-mail Fotografije
Sulejman FILIPOVIĆ
CUNI

Srednjoskolski centar
Azra
 Majda 
Denis
3104 Des Chenes #301
Sherbrooke J1L 1Y9
Québec, CANADA
/819/
569-2386

filips@
videotron.ca
Radenko HRGIĆ
RALE

caffe bar
"Albi" i "No 10"
Alma
Dino
Toni
230 Darche #208
J1H 5T3 Sherbrooke
Québec, CANADA
/819/
563-1372

hrgic@
videotron.ca
Muharem FILIPOVIĆ
GAGO

Privatna trgovina
Džanela
Sandra
Dino
Grensestien 50
1251 Oslo
Norway
47
22-75-4243
Amra MISTRIĆ

Hotel "Turist"
  Rinnböck str.78/31
1110 Wien
Austria
/431/
95-24-522
Djemal HADŽIĆ
DŽEMS


Skupstina opstine
Uprava prihoda
Sonja
Lejla
Enes
Amir

Québec
CANADA
/418/
527-2093
Zijad BALAGIĆ
ZIĆO


Auto-servis
Zulfija
Emir
Muhamed

Hamilton, ONTARIO
CANADA
/905/
312-6995
Fedad GONILOVIĆ
 
Nedre Ulleval 3c
0850 Oslo,
Norway
+47 91 66 42 48

fgo@
interconsult.com
Kemal OMANOVIĆ
KEMO


Školski centar
Tanja
Alma

1050 Shawnmarr
road unit 101,
Mississauga,
ONTARIO L5H 3V1
CANADA
/905/
891-3352
posao
279-3031
cell
510-1171
Nermin ŠARIĆ
NERA


caffe bar
"Bijelo Dugme
Ela
Alena
Sanela

Sandgasse1
5734 Reinach
SCHWEIZ

062/771 06 53

saric@
econophone.ch
Suad KUJUNDŽIĆ

profesor elektronike
Srednjoskolski centar
Prijedor
Sabina
Emina
Selma

Aagardsvaegen 53
341 37 Ljungby
SWEDEN

suad@
netatonce.net
Vernes MUSLIMOVIĆ
Veso

 
Johan
scharffenbergs vei 99
0694 Oslo,
NORWAY


veso@c2i.net
Hamdija KUMALIĆ
 

Policijska uprava Ključ
 
Pudin Han,
Kljuc,
Bosna i Hercegovina

066 167 028
037 674 108

kumalic@bih.net.ba
Samira ŠISTEK
 

Grafički inžinjer
 
Hotvetveien vest 12
Drammen
NORWAY

906 11 979
328 38 039

samira@
eurodesign.no
Senad DRAGANOVIĆ
 

Daimler Chrysler
Almira
Arnel
Adina

Moldau.str.12
71638 Ludwigsburg
DEUSCHLAND


draganovic@
gmx.de

Velid ŠABIĆ
 

 
Almira
Anela
Irma

Aagardsvaegen 55,
341 37 Ljungby,
SWEDEN


+46 372 886 43


Adis HUSKIĆ
 

 

Arijana
Leo

 

USA

413-664-4952
hleo799@aol.com

Mehmed HOTIĆ
 

 
475 The West Mall
#406
Toronto M9C 4Z3
CANADA

(416) 622 1331
sejtan76@
hotmail.com

A d n a n
M U S L I M O V I Ć

 
 
Chikago
U S A

adnanthebosnian
@hotmail.com

773-775-4765
773-841-3492(cell)

Fadil GONILOVIĆ
 

automehanicar
"Šumatransport"
Azra
Erna
Ermin
Kantarellv. 30 ,
574 40 Vetlnada,
Sweden
(+46)0383 126 57
KLJUCANIN
@hotmail.com
------------
kljuc79@
hotmail.com

Sabahudin
K E R A N O V I Ć

BUDO

Muharem
Fatime
Sanudin
2294 poland
Detroit mi 48212
USA
Bmwmafia3
@aol.com
-------
bud0ugh
@yahoo.com

Darijo MAČKIĆ
MACA


konobar
Nedjo
Milica
Mirko
Knez Danilova 12 a
BEOGRAD
011\3343299
-------
smackic@yubc.net

Mirko
BRANKOVIĆ

Sandra
Nikolina

Banja Luka

jagoda@blic.net

Sead DELIĆ

električar
Sanica
Jasna
Elma
Ermin
6421 S Stanley
TEMPE AZ 85283
USA
480 7569016
-------
edelic@netzero.net

Amir KOLJIĆ

student
Sudo
Nafa
Jasna
Stari grad bb
Kljuc
BiH
037/663-141
-------
amir_kljuc@
hotmail.com

Senka HOTIĆ

 
Anes
Sabiha
Dervis
(Dedo)
25 Densmore Avenue
Toronto, ON M9W 1V3
Canada
(416) 742-7903
Senka
ksenija.hotic
@utoronto.ca
Anes
a_bundy_15
@hotmail.com

Esad TALIĆ
ESO


bravar
R O P S
Belma
Lajla
Selma

Sonnenbergstr. 21
Bludenz
Austria

066 /445 828 109

Dursum FRMIĆ

Krasulje
Amela
Adna


Svajcarska

0041/81 322 42 75

Meho DUČANOVIĆ 

ekonomist
Opcina Ključ
Majda
Enes
Aida


Zgon 17.
Kljuc

BOSNA

ducan@bihnet.ba

Adnan ZUKANOVIĆ 

inzinjer hemije
 
Almir
Ihsan
Hidajeta


Lislebyveien 85
N-1604
FREDRIKSTAD
NORVESKA

+4769315116
+4797123414

zukanovic@
dynalbiotech.com

Feho BOTONJIĆ

sudija opcinskog suda

Elvira
Emina
Edin


Branilaca BiH br.100C
79280 KLJUC
BOSNA

00387-037-663-107

botonjic@
yahoo.com

Marina KATIĆ
AMIDŽIĆ


Tehničar
obrade drveta
Savo
Aleksandro
Stafan


6060 Gulfton # 1806
Houston
Tx 77081

(713)432-7553

savoimarina
@worldnet.att
Vlado LAZIČIĆ

Behzada
Sabrina


132 Portehuose Gr 567
Grower
U S A

1-441-523-4358

lazicicb@edit.net
Sanel PALISLAMOVIĆ
Džoni


Informatičar
sistem analitičar
Alma
Muhammed
Adnan

Aneks, Novi Grad,
71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

san_ze@yahoo.com
Željko KOVACEVIĆ
Crni

student
Tatjana
Mihael

Karadjordjeva E5
Teslic
BiH

tatjana@skaut.net

Valentina ŠURLAN
 

 
Marija
Vlatko

Varazdin
CROATIA

valentina.surlan
@vz.t-com.hr

Azra KUJUNDŽIĆ
 

student
Ferid -FEŠA
Sajima
Aida
Nedim

Ključ
BOSNA

00387/37/663-213

azrakujundzic
@yahoo.com

Edin BAJRIĆ
 

CIGO
 
Florida
USA

B13EDDIE@aol.com
727-463-13-13

Emsud MUSLIMOVIĆ
 

elektro-tehničar
Emina
Elma
Elvis

ul. Kulina Bana
Ključ
BiH

061-167-005
037-662-179


Nadir PEHADŽIĆ
 

Belkisa
Armin Deen

Mississauga ON
Canada

nadir@rogers.com


Refik AVDIĆ
 

željeznice Federacije
Hadjija
Melisa
Fahrudin

Kljuc- Tuzla
Bosna
Elvis ALIĆ
 

Alisa
Aldijana
Suvada

Njemacka

Alickljuc@ aol.com


Rufad BOTONJIĆ
 

ugostitelj
Šefika
Nedžad
Nedzada
Sena
Fatima

Louisville
Kyntaki
USA

502-479-9903
restoran
502-479-9796


Radenko JOSIPOVIĆ

tehničar energetike
-
Novi Sad
SRBIJA

381641220834

sanjajos@
neobee.net

Zijad KALABIĆ

 
Zinka
Tijana
Amna

St.Pete FLORIDA
U S A

 

CrniKojotBosna
@aol.com

Jasmin DELIBAŠIĆ
PINKI
 
 
2/71 Ekibin Road Annerley
Qld 4103
Brisbane
Australia

(+61)07 3700 4306

ydelibasic@
optusnet.com.au

Ramo LJUTIĆ

 
Naja
Azra

  

ljutic.a@bih.net.ba

Adnan BURZIĆ

 
Fuad
Šuhra
Sabina

A-ringen 121
30255 Halmstad
Švedska

Tel: 035188792
ili
03558583

Amira SMAJIĆ
GREDELJ
 
Edvin
Eldin

1620 Lorna dr
Henderson
NV 89015
USA

Tel:
1 702 336 9251
----
as_love3
@hotmail.com

Samir BEČIĆ

 
 
Postfach 26 32
56516 Neuwied
Germanyinfo@nr-kurier.de

Edin BAJRAMOVIĆ - EDO

Magistar nauka
 
Tuzla
Bosna i Hercegovina
00387 35 272 498

bajramovic.edin
@gmail.com

Selma EGRLIĆ

 
Mina
Washington DC
Roanoke
USA
selma_egrlic@
hotmail.com


Raif ZUKANOVIĆ
 
Nermin
Edin
Amela

102 Cagney Terrac
Leesburg Va, 20175
USA
703-779-2084
-----
Edin_55@
msn.com
Edin55@
yahoo.com


Mirzeta MRKALJ
 
 
Chicago
USA

mmr1217@aol.com
----
773-775-4765

Šejla BURDGE
(DŽAFERAGIĆ)
 
Mike
Noa

Maple Ridge
BC
Canada

sejlayu@
hotmail.com

Aida ČAJIĆ
SELIMOVIĆ
 
Edin
Ajdin

Louisville
Kentucky
USA

(502) 419-6671
-----
Aida@
Semonin.com

Dursum BRKOVIĆ
 
Elvisa
Dino
Mirza

Čopova ulica 005
3310 Žalec
Slovenija

0038635716214
0038641436678.
-----
dursum.brkovic@
siol.net

Mujo MUHEDINOVIĆ
 
Suada
Emina
Edina
Huse

Krons VÄg 9B
54654 31 MULLSJÖ

+46 392 36481.
-----
heems@telia.com

Fuad HUSKIĆ
FUDO


STR "Crvena jabuka"
Sena
Irma
Saira
Danis

Ases vei 67
1336 Sandvika
Norway

004767170779
-----
fuad_huskic@
msn.com

Arnes
MUSLIMOVIĆ

student
 
Hanlovska 10
Ključ 79280
BiH

mob:
+387 61 581171
------
kuca:
+387 37 663156

Mirel FILIPOVIĆ
Rusmina
4603 Lodgewood La
St. Louis , MO 63128
USA

(314) 892-5602

Nedžad EGRLIĆ
 
London
Velika Britanija

00447821874929

nedzad_egrlic
@hotmail.com

Azra ZAHIROVIĆ
(ELJEZOVIĆ)
Džemal
Sara
Tarik

4028 Rupert Street
Vancouver, BC.
V5R 2H3A
Canada

604-781-5603
azra_zahirovic
@hotmail.com
zdzemal
@hotmail.com
Nermin ŠEHIĆ Lejla
Pittsburgh,
Pennsylvania,
USA

nerminsehic
@hotmail.com
Jasmnin POBRIĆ
AĆO
Suzana
Ornella
Belmin

Heidelberg
Deutschland

nellabeldzi
@yahoo.de
Dušan STOJIĆ Danijela
Jelena

Beograd

+381638788097

dandus@
sezampro.yu
Sajma (ZUKIĆ)
SULER


doktor medicine

Windber
Pennsylvania
USA

ssuler@
atlanticbb.net
Vesna (BRKIĆ)
BAJIĆ


dipl.ing.
poljoprivrede
Ljuban
Marko
Mirko

Vojvode Prijezde178
Banja Luka

051/371-904
bljuban@blic.net
Edis KERANOVIĆ
Senka
Ervin

Oslo
Norway

edis@chello.no
Amir MURATOVIĆ
 
Polzela 205
Slovenija

jezerac
@hotmail.com
Dalibor KARAĆ
Dragan
Nada
Danijela

17 A Lindsay Street,
Phillip Bay,
NSW 2036, Sydney
AUSTRALIA

karacdalibor
@hotmail.com.au
Biljana JANKOVIĆ
doktor stomatologije

Novi Sad
SRBIJA

maltadolac
@eunet.yu
Mulajma
PUDIĆ - ŠIŠIĆ

Samir
Ajla
Adis

HOLANDIJA

p_mulajma
@hotmail.com
Mićo BRANKOVIĆ
dipl. ecc
Simo
Dušanka
Milanka

Prnjavor
BiH

 
Sanja
DUNOVIĆ-SAVIĆ
Goran
Nikolina
Katarina

Prijedor
BiHsavicg08
@spinter.net
Dejan K O S I Ć
televizijski snimatelj
Ana
Tanja

Banja Luka
BiH

dejankosic@rtrs.tv
Almir ZUKANOVIĆ Zumra
Alem

Saskatoon
Canada

011-306-384-2117

zuziandali
@hotmail.com
Zoran VRAČAR
mesar

Banja Luka
BiH

+387 65713592

loncimi3c
@yahoo.com
Nermin HODZIĆ

magistar
komunikologije
Emira
Sumeja
Fehim
Nejra
16-12-2. Mahligao Condo
Jln Tnk Ampuan Rahimah 9/20 Section 9,
40000 Shah Alam Selangor
Malaysia
+6012 0121880
honermin
@yahoo.com
nermin_hodzic
@carrefour.com
Daniela KESIĆ

doktor
medicine
Mira
Milan
BANJA LUKA
BiH

dacilly@yahoo.com
Alena MULAHMETOVIĆ


Kafkastr. 1/1/4
4600 Wels
Austrija

00436506148124

dada-alena@
hotmail.com
Danijela-Daca
(OBRADOVIĆ)
ĐUKIĆ


Gordan
Lana
Andrej
Banja Luka
BiH

dacadj851
@gmail.com
Kjasif
MUSLIMOVIĆHrvatska

Dragan
GAJIĆ

Mrgud
Dragana
Marija
Milan

Braće Jugović 62
Prnjavor
BiH

mrgud66
@hotmail.com
Senada - Senny
KOLJIĆ


Saif

Salzburgerweg6
Pfaffsttätt,
5222 MUNDERFING
AUSTRIA

www.senny-koljic.com
Irena
BEŠIĆ JERČIĆ


medicinska sestra
Željko
Roberto
Patrik
Deni

ŠVAJCARSKA

irenazeljko
@hispeed.ch
Mirsad
IBRIŠIMOVIĆ


Kneza Trpimira 53
21220 Trogir
Hrvatska
385 (0) 91 1225 774
vallis-aurea
@st.t-com.hr


AKO ŽELITE DA VIDITE KOMPLETAN ADRESAR SA PORODIČNIM FOTOGRAFIJAMA POSJETITE KLJUČ HOME PAGE

Copyright by Filips Web Design & Ključ Info Team - 2004.                All rights reserved.    Powered by freebih.com network