M E N U

   H o m e

G r a d    K l j u č
   Ključ danas
   Historija grada
   Geografski položaj
   Infrastruktura
   Stanovništvo
   Ključke razglednice

Z a b a v a
   Ključ Caffe
   C   h   a   t
   F o r u m

G a l e r i j a
   Foto album Ključa
   Stari grad
   Ključ ljeta 2004
   Ključ noću
   Ključke ljepote
   Regata   2004
   Skokovi 2004
   Teferič na Sani
   Ključ Info Team 2004

Radio  Ključ
   Naš radio
   Programska šema
   Cjenovnik reklama
   Tehnička podrška

R a z n o
   Šarena stranica
   Poznati Ključani
   Ključki adresar
   Ključani u svijetu
   Linkovi
   Važniji telefoni
   Imenik organizacija
   Poslovni imenik
   Knjiga gostiju

     
   Ključ Info Team

Naši saradnici
   Filips Web Design
   Free BiH
   Ključ Home Page
   MSŠ Omer FILIPOVIĆ
Ključ Info Team

Sulejman FILIPOVIĆ - CUNI 
Eldar ŠEHIĆ - ŠANER
Alija KIŠEVIĆ - ČIKO  
Vernes MUSLIMOVIĆ - VESO


         Radio KljučProgramska šema

Ponedjeljak

  07:00-08:00     Vijesti BH radija, emisija "Sevdahom kroz Bosnu"
  08:00-08:30     Servisne informacije, informacije iz gradova USK, muzika...
  08:30-09:00     Pregled dnevne štampe, horoskop, zanimljivosti, reklame
  09:00-09:05     Desilo se na današnji dan
  09:05-09:30     Šta gradjanji Ključa misle o…?
  09:30-10:00     Muzika po izboru realizatora programa, reklame
  10:00-10:05     B l i c   v i j e s t i
  10:05-11:00     Top lista-Hit Dana
  11:00-12:00     Obavještenja, reklame, muzika
  12:00-13:00     Otvorene kontakt emisije
  13:00-14:00     Naša općina iz ugla dežurnog novinara
  14:00-15:00     Želje, čestitke, pozdravi, selami
  15:00-15:15     Vijesti BH Radija 1
  15:15-19:00     Muzika, reklame, obavijesti
  19:00-19:05     Vijesti iz Unsko-Sanskog Kantona
  19:05-20:00     Top Music (omladinski program)
  20:00-07:00     Noćni Program - Muzika, reklame


U t o r a k

  07:00-08:00     Vijesti BH radija, emisija "Sevdahom kroz Bosnu"
  08:00-08:30     Servisne informacije, informacije iz gradova USK, muzika...
  08:30-09:00     Pregled dnevne štampe, horoskop, zanimljivosti, reklame
  09:00-09:05     Desilo se na današnji dan
  09:05-09:30     Šta gradjanji Ključa misle o…?
  09:30-10:00     Muzika po izboru realizatora programa, reklame
  10:00-10:05     B l i c   v i j e s t i
  10:05-11:00     Top lista-Hit Dana
  11:00-12:00     Obavještenja, reklame, muzika
  12:00-13:00     Otvorene kontakt emisije
  13:00-14:00     Naša općina iz ugla dežurnog novinara
  14:00-15:00     Želje, čestitke, pozdravi, selami
  15:00-15:15     Vijesti BH Radija 1
  15:15-19:00     Muzika, reklame, obavijesti
  19:00-19:05     Vijesti iz Unsko-Sanskog Kantona
  19:05-20:00     K v i z   (omladinski program)
  20:00-07:00     Noćni Program - Muzika, reklame


S r i j e d a

  07:00-08:00     Vijesti BH radija, emisija "Sevdahom kroz Bosnu"
  08:00-08:30     Servisne informacije, informacije iz gradova USK, muzika...
  08:30-09:00     Pregled dnevne štampe, horoskop, zanimljivosti, reklame
  09:00-09:05     Desilo se na današnji dan
  09:05-09:30     Šta gradjanji Ključa misle o…?
  09:30-10:00     Muzika po izboru realizatora programa, reklame
  10:00-10:05     B l i c   v i j e s t i
  10:05-11:00     Top lista-Hit Dana
  11:00-12:00     Obavještenja, reklame, muzika
  12:00-13:00     Otvorene kontakt emisije
  13:00-14:00     Naša općina iz ugla dežurnog novinara
  14:00-15:00     Želje, čestitke, pozdravi, selami
  15:00-15:15     Vijesti BH Radija 1
  15:15-19:00     Muzika, reklame, obavijesti
  19:00-19:05     Vijesti iz Unsko-Sanskog Kantona
  19:05-20:00     Top Folk Lista narodne muzike (omladinski program)
  20:00-07:00     Noćni Program - Muzika, reklame


Č e t v r t a k

  07:00-08:00     Vijesti BH radija, emisija "Sevdahom kroz Bosnu"
  08:00-08:30     Servisne informacije, informacije iz gradova USK, muzika...
  08:30-09:00     Pregled dnevne štampe, horoskop, zanimljivosti, reklame
  09:00-09:05     Desilo se na današnji dan
  09:05-09:30     Šta gradjanji Ključa misle o…?
  09:30-10:00     Muzika po izboru realizatora programa, reklame
  10:00-10:05     B l i c   v i j e s t i
  10:05-11:00     Top lista-Hit Dana
  11:00-12:00     Obavještenja, reklame, muzika
  12:00-13:00     Otvorene kontakt emisije
  13:00-14:00     Naša općina iz ugla dežurnog novinara
  14:00-15:00     Želje, čestitke, pozdravi, selami
  15:00-15:15     Vijesti BH Radija 1
  15:15-19:00     Muzika, reklame, obavijesti
  19:00-19:05     Vijesti iz Unsko-Sanskog Kantona
  19:05-20:00     Muzički vremeplov (omladinski program)
  20:00-07:00     Noćni Program - Muzika, reklame


P e t a k

  07:00-08:00     Vijesti BH radija, emisija "Sevdahom kroz Bosnu"
  08:00-08:30     Servisne informacije, informacije iz gradova USK, muzika...
  08:30-09:00     Pregled dnevne štampe, horoskop, zanimljivosti, reklame
  09:00-09:05     Desilo se na današnji dan
  09:05-09:30     Šta gradjanji Ključa misle o…?
  09:30-10:00     Muzika po izboru realizatora programa, reklame
  10:00-10:05     B l i c   v i j e s t i
  10:05-11:00     Top lista-Hit Dana
  11:00-12:00     Obavještenja, reklame, muzika
  12:00-13:00     Otvorene kontakt emisije
  13:00-14:00     Naša općina iz ugla dežurnog novinara
  14:00-15:00     Želje, čestitke, pozdravi, selami
  15:00-15:15     Vijesti BH Radija 1
  15:15-19:00     Muzika, reklame, obavijesti
  19:00-19:05     Vijesti iz Unsko-Sanskog Kantona
  19:05-20:00     Top Lista Pop Rock (omladinski program)
  20:00-07:00     Noćni Program - Muzika, reklame


S u b o t a

  08:00-09:00     Najava programa, emisija Sevdahom kroz Bosnu
  09:00-10:00     Dnevna štampa, horoskop, zanimjljivosti, reklame
  10:00-11:00     Obaviještenja, reklame, muzika
  12:00-13:00     Retrospektiva u općini Ključ od ponedeljka do subote...
  13:00-18:00     Muzika, reklame, obavijesti
  18:00-08:00     Posebno izdanje internet radia


N e d e l j a

  08:00-09:00     Najava programa, emisija Sevdahom kroz Bosnu
  09:00-10:00     Dnevna štampa, horoskop, zanimjljivosti, reklame
  10:00-11:00     Otvorena muzička kontakt emisija, želje, čestitke, pozdravi
  11:00-12:00     Besplatni mali oglasi, obavijesti reklame, muzika...
  12:00-13:00     Muzički program uredjuju slušatelji Radio Ključa
  13:00-18:00     Muzika, reklame, obavijesti
  18:00-07:00     Posebno izdanje internet radia
SLUŠAJTE NOĆNI PROGRAM RADIO KLJUČA
Ključ Info Team & Radio Ključ

SLUŠAJTE NAŠ
RADIO KLJUČ LIVE
SVAKIM RADNIM DANOM
OD 19 SATI


MI SMO UVIJEK SA VAMA


NAŠA ADRESA

  Radio Ključ
  Branilaca BiH bb
  Live Telefon    660 050
  Telefon/Fax     660 049


  e-mail:radioklj@bih.net.ba


NAŠA EKIPA


Ibrahim ZUKANOVIĆ
- direktor -Džemal JAŠAREVIĆ
- voditelj programa -


Zenina HUSKIĆ
- voditelj programa -


Nafa LUBENOVIĆ
- voditelj programa -


Edin KRIVIĆ
- ton majstor -

Copyright by Filips Web Design & Ključ Info Team - 2004.                All rights reserved.    Powered by freebih.com network