M E N U

   H o m e

G r a d    K l j u č
   Ključ danas
   Historija grada
   Geografski položaj
   Infrastruktura
   Stanovništvo
   Ključke razglednice

Z a b a v a
   Ključ Caffe
   C   h   a   t
   F o r u m

G a l e r i j a
   Foto album Ključa
   Stari grad
   Ključ ljeta 2004
   Ključ noću
   Ključke ljepote
   Regata   2004
   Skokovi 2004
   Teferič na Sani
   Ključ Info Team 2004

Radio  Ključ
   Naš radio
   Programska šema
   Cjenovnik reklama
   Tehnička podrška

R a z n o
   Šarena stranica
   Poznati Ključani
   Ključki adresar
   Ključani u svijetu
   Linkovi
   Važniji telefoni
   Imenik organizacija
   Poslovni imenik
   Knjiga gostiju

     
   Ključ Info Team

Naši saradnici
   Filips Web Design
   Free BiH
   Ključ Home Page
   MSŠ Omer FILIPOVIĆ
Ključ Info Team

Sulejman FILIPOVIĆ - CUNI 
Eldar ŠEHIĆ - ŠANER
Alija KIŠEVIĆ - ČIKO  
Vernes MUSLIMOVIĆ - VESO
       
F o t o - a l b u m
Teferič na Sani 2004Istog dana , poslije ovogodišnje regate, vrijedni organizatori organizovali su za sve one koje interesuje druženje, zabava, zezancija ... drugarsko veče na obalama Sane. Uz bogatu trpezu, prepunih raznih jela i pića, nezamjenljivih "električnih" ražnjeva, igranje dječice, pjesmu i svirku , ostalo se do jutarnjih sati ( nećemo spominjati one koji su "zaboravili sat" pa su nastavili i sledećeg dana).Ove fotografije poslao nam je naš vrijedni saradnik Nermin ŠARIĆ - Nera. Veliko hvala od Ključ Info Team-a.
Pozivamo sve učesnike ovih susreta koji posjeduju još fotografija da nam pošalju na
E-MAIL


 
           
FOTO
A L B U M

FOTO


Copyright by Filips Web Design & Ključ Info Team - 2004.                All rights reserved.    Powered by freebih.com network