M E N U

   H o m e

G r a d    K l j u č
   Ključ danas
   Historija grada
   Geografski položaj
   Infrastruktura
   Stanovništvo
   Ključke razglednice

Z a b a v a
   Ključ Caffe
   C   h   a   t
   F o r u m

G a l e r i j a
   Foto album Ključa
   Stari grad
   Ključ ljeta 2004
   Ključ noću
   Ključke ljepote
   Regata   2004
   Skokovi 2004
   Teferič na Sani
   Ključ Info Team 2004

Radio  Ključ
   Naš radio
   Programska šema
   Cjenovnik reklama
   Tehnička podrška

R a z n o
   Šarena stranica
   Poznati Ključani
   Ključki adresar
   Ključani u svijetu
   Linkovi
   Važniji telefoni
   Imenik organizacija
   Poslovni imenik
   Knjiga gostiju

     
   Ključ Info Team

Naši saradnici
   Filips Web Design
   Free BiH
   Ključ Home Page
   MSŠ Omer FILIPOVIĆ
Ključ Info Team

Sulejman FILIPOVIĆ - CUNI 
Eldar ŠEHIĆ - ŠANER
Alija KIŠEVIĆ - ČIKO  
Vernes MUSLIMOVIĆ - VESO
>


     Radio Ključ


Cjenovnik reklamaCijene su izražene u Eurima i odnose se isključivo za inostranstvo


 Vrsta reklame  Broj emitovanja   Cijena u Eurima
Jedna reklama 1 emitovanje 10.-
Mjesečna reklama 3 puta dnevno 150.-
Obavještenja *** 1 emitovanje jedna riječ 0,20 ***
Muzičke želje, pozdravi... 1 emitovanje  3.-
Prazničke čestitke najmanje 3 čitanja 20.-
Smrtovnica jedno emitovanje  3.-

Želite li biti generalni sponzor Radio Ključa u trajanju od mjesec dana ?


15-20 emitovanja dnevno + pravo na reklamu na stranicama
www.kljuc.ba

350.-
Emisija na zahtjev fizičkog ili pravnog lica
vrijeme trajanja emisije
1 sat
100.-
Želite li biti sponzor jedne od naših emisija u trajanju  od 1 sat 50.-
Želite biti sponzor jedne od dječijih emisija 25.-
Cijena izrade i montiranja reklame BESPLATNO***Ukoliko u obavještenju ima vise od 50 riječi 0,15 interpunkcije i pojedinačna
slova u obavještenjima se ne naplaćuju a cijene su izražene za jedno emitovanje.
Svako naredno emitovanje naplaćuje se po istim cijenama
Radio Ključ zadržava pravo izmjene termina i programske šemeNAČIN PLAĆANJA

   

Vaše uplate možete izvršiti direktno u prostorijama Radio Ključa
Ukoliko želite platiti iz inostranstva to možete uraditi na jedan od naših žiro računa, a sve potrebne informacije možete naći u tabeli ispod ovog teksta.

   


Za uplate iz inostranstva u EURO valuti


Ime Firme

Radio Ključ
Adresa Firme Branilaca BiH bb   79280 Kljuc   BiH
Ime Banke Zagrebačka Banka    DD.Zagreb
Swift Code ZABAHR2X
Broj konta / Računa

70920-978-8910375


Ključ Info Team & Radio Ključ
SLUŠAJTE NAŠ
RADIO KLJUČ LIVE
SVAKIM RADNIM DANOM
OD 19 SATI


MI SMO UVIJEK SA VAMA


NAŠA ADRESA

  Radio Ključ
  Branilaca BiH bb
  Live Telefon    660 050
  Telefon/Fax     660 049


  e-mail:radioklj@bih.net.ba


NAŠA EKIPA


Ibrahim ZUKANOVIĆ
- direktor -Džemal JAŠAREVIĆ
- voditelj programa -


Zenina HUSKIĆ
- voditelj programa -


Nafa LUBENOVIĆ
- voditelj programa -


Edin KRIVIĆ
- ton majstor -

Copyright by Filips Web Design & Ključ Info Team - 2004.                All rights reserved.    Powered by freebih.com network