M E N U

   H o m e

G r a d    K l j u č
   Ključ danas
   Historija grada
   Geografski položaj
   Infrastruktura
   Stanovništvo
   Ključke razglednice

Z a b a v a
   Ključ Caffe
   C   h   a   t
   F o r u m

G a l e r i j a
   Foto album Ključa
   Stari grad
   Ključ ljeta 2004
   Ključ noću
   Ključke ljepote
   Regata   2004
   Skokovi 2004
   Teferič na Sani
   Ključ Info Team 2004

Radio  Ključ
   Naš radio
   Programska šema
   Cjenovnik reklama
   Tehnička podrška

R a z n o
   Šarena stranica
   Poznati Ključani
   Ključki adresar
   Ključani u svijetu
   Linkovi
   Važniji telefoni
   Imenik organizacija
   Poslovni imenik
   Knjiga gostiju

     
   Ključ Info Team

Naši saradnici
   Filips Web Design
   Free BiH
   Ključ Home Page
   MSŠ Omer FILIPOVIĆ
Ključ Info Team

Sulejman FILIPOVIĆ - CUNI 
Eldar ŠEHIĆ - ŠANER
Alija KIŠEVIĆ - ČIKO  
Vernes MUSLIMOVIĆ - VESO

Ključke razgledniceRazglednice svakog grada su možda i najbolje ogledalo i prikaz njihovih promjena i razvoja. Pokazati razglednice većih gradova i nije neki problem ali za male "čaršije" to je svakako velika stvar. Razglednica iz nekih ranijih vremena ili nije bilo ili su bile dosta rijetke.
RAZGLEDNICA

Posmatrajući ovu razglednicu pokušali smo da utvrdimo kojih godina je ona nastala. Na osnovu onoga sto se vidi na njoj (automobila koji se vide) i ona "broji" najmanje 20 godina. Za one koji poznaju Ključ uočljivo je da na donje dvije slike nedostaju neki objekti koji su nastali u zadnjih dvadesetak godina. Na prvoj to je novi Dom kulture a na drugoj disco-bar ranijeg hotela "Turist".
RAZGLEDNICA

Iako je i ova razglednica nakupila godina ipak je to jedna od malo "novijih" raglednica Ključa, Na njoj je svakako najmarkantniji objekat robne kuće, ranije zvane, "Ključanka" a tu su još i "Lovac", spomenik Ive Lole Ribara u Ribniku i gradska kafana "Lane" .
RAZGLEDNICA

Napokon evo i jedne novije razglednice Ključa. Doduše, ova razglednica svakako nije neka sa kojom bi se Ključ ponosio ali...šta je tu je. Na njoj su predstavljeni, jedan od mnogobrojnih kafića u gradu, dječije obdanište , "Lovac" na Sani i sama rijeka Sana. Autoru razglednice svakako se ima šta zamjeriti u izboru fotografija.


RAZGLEDNICA

 
 

Copyright by Filips Web Design & Ključ Info Team - 2004.                All rights reserved.    Powered by freebih.com network