M E N U

   H o m e

G r a d    K l j u č
   Ključ danas
   Historija grada
   Geografski položaj
   Infrastruktura
   Stanovništvo
   Ključke razglednice

Z a b a v a
   Ključ Caffe
   C   h   a   t
   F o r u m

G a l e r i j a
   Foto album Ključa
   Stari grad
   Ključ ljeta 2004
   Ključ noću
   Ključke ljepote
   Regata   2004
   Skokovi 2004
   Teferič na Sani
   Ključ Info Team 2004

Radio  Ključ
   Naš radio
   Programska šema
   Cjenovnik reklama
   Tehnička podrška

R a z n o
   Šarena stranica
   Poznati Ključani
   Ključki adresar
   Ključani u svijetu
   Linkovi
   Važniji telefoni
   Imenik organizacija
   Poslovni imenik
   Knjiga gostiju

     
   Ključ Info Team

Naši saradnici
   Filips Web Design
   Free BiH
   Ključ Home Page
   MSŠ Omer FILIPOVIĆ
Ključ Info Team

Sulejman FILIPOVIĆ - CUNI 
Eldar ŠEHIĆ - ŠANER
Alija KIŠEVIĆ - ČIKO  
Vernes MUSLIMOVIĆ - VESO
       

Foto - album
Stari grad u KljučuJedno od mjesta koje svakako treba posjetiti u našoj općini zauzima ova srednjovjekovna tvorevina. Smješten visoko iznad Ključa ova prelijepa gradjevina uvijek je ostavljala bez daha njene posjetioce. Pokazaćemo vam dio te ljepote koje smo snimili i odabrali za ovu galeriju. Nadamo se da će vam se svidjeti ...

Sigurno smo da dosta vas posjeduje fotografije ovog prelijepog srednjovjekovnog zdanja. Zato vas pozivamo da nam pošaljete vaše fotografije da upotpunimo ovaj album Starog grada, na naš
E-MAIL


 
           
FOTO
GALERIJA

FOTOCopyright by Filips Web Design & Ključ Info Team - 2004.                All rights reserved.    Powered by freebih.com network