M E N U

   H o m e

G r a d    K l j u č
   Ključ danas
   Historija grada
   Geografski položaj
   Infrastruktura
   Stanovništvo
   Ključke razglednice

Z a b a v a
   Ključ Caffe
   C   h   a   t
   F o r u m

G a l e r i j a
   Foto album Ključa
   Stari grad
   Ključ ljeta 2004
   Ključ noću
   Ključke ljepote
   Regata   2004
   Skokovi 2004
   Teferič na Sani
   Ključ Info Team 2004

Radio  Ključ
   Naš radio
   Programska šema
   Cjenovnik reklama
   Tehnička podrška

R a z n o
   Šarena stranica
   Poznati Ključani
   Ključki adresar
   Ključani u svijetu
   Linkovi
   Važniji telefoni
   Imenik organizacija
   Poslovni imenik
   Knjiga gostiju

     
   Ključ Info Team

Naši saradnici
   Filips Web Design
   Free BiH
   Ključ Home Page
   MSŠ Omer FILIPOVIĆ
Ključ Info Team

Sulejman FILIPOVIĆ - CUNI 
Eldar ŠEHIĆ - ŠANER
Alija KIŠEVIĆ - ČIKO  
Vernes MUSLIMOVIĆ - VESO
Općina Ključ
- Geografski položaj -


       Ključ je mali, živopisni gradić koji se nalazi u sjevero-zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, koji je prepoznatljiv pod imenom Bosanska krajina, u najjužnijem dijelu Unsko-Sanskog kantona.
      Grad leži na savremenoj magistrali puta M-5, koji grad povezuje sa susjednim općinama Bosanskim Petrovcem i Mrkonjić gradom, zapadnom Evropom, jadranskom obalom i preko Sarajeva Bliskim istokom. Sa sjeverne strane naslanja se na općinu Sanski Most.
      Predratna općina Ključ zauzimala je površinu od 844 km2, a na osnovu popisa iz 1991 godine brojala je 37.391 stanovnika.
      Od ukupnog broja stanovnika 47% je otpadalo na stanovnike srpske nacionalnosti, 47% muslimanske nacionalnosti, 1% hrvatske nacionalnosti, 1% ostalih, a 2% se izjašnjavalo kao jugosloveni.
      Po svojoj površini općina je spadala u veće u Bosni i Hercegovini, a po površini šuma zauzimala je treće mijesto u Republici. I pored bogatstva prirodnih resursa spadala je u red nerazvijenih općina u Bosni i Hercegovini.
      Nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma površina općine smanjena je za oko 37% u odnosu na predratnu općinu i iznosi oko 365 Km˛. Federaciji je pripao sjeverni i sjeverozapadni dio općine sa urbanim dijelom grada Ključa.
      Danas na području općine Ključ živi oko 18.180 stanovnika u 4960 domacinstava, što predstavlja oko 48% od predratnog broja stanovnika. Općina je organizovana u 10 mjesnih zajednica. Sjedište općine je grad Ključ po kome je nazvana i općina Sam a grad je dobio ime prema geostrateškom položaju i dominirajućem položaju nad svojom okolinom.
      Grad Ključ je smješten u kotlini na mjestu gdje rijeka Sana skreće prema sjeveru. Na samom zavoju rijeke usječena je klisura izmedu Ljubinskih planina visokih 656 metara i Breščice visoke 582 metra. Reljef je veoma raznolik i čine ga veliki broj brežuljaka, planinskih padina koje se blago spuštaju i čine velike kotline koje su ispresjecane riječnim tokovima Sane, Sanice i drugih manjih riječica koje su i pored svih ovih zagadjenja u današnjim vremenima uspjele ostati nezagadjene i raj su za veliki broj ribara koji dolazi sa raznih strana. Sjeverozapadno od Ključa se uzdiže brdo Čelić kosa, Medjedje brdo koje postepeno prelazi u prostranu i plodnu Saničku dolinu. Južno od Saničke doline obronci Grmeča prelaze u brežuljkasto područje. Sjeveroistocno od grada prostire se Zgonsko polje, nastalo na obalama rijeke Sane. Ne treba posebno napominjati da su šume prepune divljači i raj su za veliki broj lovaca.

--- D O B R O   D O Š L I --- 

Copyright by Filips Web Design & Ključ Info Team - 2004.                All rights reserved.    Powered by freebih.com network