M E N U

   H o m e

G r a d    K l j u č
   Ključ danas
   Historija grada
   Geografski položaj
   Infrastruktura
   Stanovništvo
   Ključke razglednice

Z a b a v a
   Ključ Caffe
   C   h   a   t
   F o r u m

G a l e r i j a
   Foto album Ključa
   Stari grad
   Ključ ljeta 2004
   Ključ noću
   Ključke ljepote
   Regata   2004
   Skokovi 2004
   Teferič na Sani
   Ključ Info Team 2004

Radio  Ključ
   Naš radio
   Programska šema
   Cjenovnik reklama
   Tehnička podrška

R a z n o
   Šarena stranica
   Poznati Ključani
   Ključki adresar
   Ključani u svijetu
   Linkovi
   Važniji telefoni
   Imenik organizacija
   Poslovni imenik
   Knjiga gostiju

     
   Ključ Info Team

Naši saradnici
   Filips Web Design
   Free BiH
   Ključ Home Page
   MSŠ Omer FILIPOVIĆ
Ključ Info Team

Sulejman FILIPOVIĆ - CUNI 
Eldar ŠEHIĆ - ŠANER
Alija KIŠEVIĆ - ČIKO  
Vernes MUSLIMOVIĆ - VESO
Infastruktura općine Ključ


Stambena oblast


       Prema evidenciji iz 1995. godine u općini Ključ je bilo 937 stanova u društvenom vlasništvu i 7.326 privatnih kuća. Taj stambeni fond je u toku rata značajno oštećen tako da je nakon njega trebalo pristupiti sanaciji postojećih i izgradnji novih stambenih objekata.

Podaci od 31.12.2002 godine
Općina Ključ
Ukupan broj oštećenih objekata
1995 godine
( od 0 do VI kategorije)
Sanirano putem humanitarnih organizacija
Sanirano vlastitim sredstvima
Potrebna sanacija
UKUPNO
6338
1.600
533
4.205
Komunalna oblast


             Sistemi vodosnabdijevanja se sastoji od glavne gradske vodovodne mreže i 37 seoskih vodovodnih mreža koje rade u 10 mjesnih zajednica. Zbog neodržavanja i ratnih djelovanja ovi sistemi su oštećeni. Do danas je sanirano 20 lokalnih sistema vodosnabdijevanja. Ostali, iako nisu sanirani i imaju gubitke vode, su takodje u funkciji, ali ne zadovoljavaju potrebe stanovništva za vodom, osobitno za vrijeme ljetnih mjeseci. Imajući u vidu da se očekuje povratak stanovništva, potrebno je izvršiti sanaciju istih.

      U Općini Ključ postoji jedan uredjen kanalizacioni sistem - gradska kanalizaciona mreža kao i dvije kanalizacione mreže djelimično uredjene u mjesnim zajednicama Sanica i Zgon. U ostalim MZ ne postoje uredjeni kanalizacioni sistemi, što je jedan od prioriteta daljeg razvoja kako MZ tako i općine Ključ.

      JKP "Rad" je zaduženo za skupljanje i odvoz smeća koje se odvozi na deponiju udaljenu 15 kilometara od centra grada. Odvozom smeća su obuhvaćena 2453 stalna korisnika (domaćinstva), 55 koji nisu stalni korisnici i 328 pravnih lica, sa područja sedam mjesnih zajednica. Odvoz smeća se vrši redovno, jedanput sedmično. Potrebno je organizirati odvoz smeća iz preostalih Mjesnih zajednica.Snabdijevanje električnom energijom


       Općinski sistem snabdijevanja električnom energijom je saniran u 1998 i 1999 godini uz pomoć Vlade Japana. Projekat je obuhvatio potpunu ili parcijalnu rekonstrukciju : srednjenaponskih dalekovoda, niskonaponske mreže i sedam transformatorskih stanica. Na području općine nisu sanirana područja :


Podaci sa 31.12.2002. godine

Mjesne zajednice
Zaseoci
   Zgon    Crljeni, Banjica i Sokolovo (djelimično)
   Velečevo    Dubočani i Rudenice (djelimično)
   Velagići    Ponjir i Kotarevac
   Krasulje    Peći

- Dužina NN mreže 250 km
- Dužina DV mreže 125 km
- Broj trafostanica 90
- Broj domaćinstava korisnika 5.302
- Ostali korisnici 471
Telekomunikacijska mreža


Fiksna telefonija
Nova telefonska centrala je instalirana 1999. godine. U 2002. godini je instalirano 6.912, a uključeno 3.848 brojeva.

Mobilnu telefoniju trenutno koristi 523 korisnikaPutna mreža i javni transport


       Zbog ratnih razaranja, neodržavanja i povećanja eksplotacije svi putevi su u lošem stanju. Ukupna dužina putne mreže je 437 kilometara, od kojih je samo 271 kilometar asfaltnog puta.

Struktura putne mreže je slijedeća :

            Magistralni putevi: 46 kilometara asfalta i 18 kilometara makadama
            Regionalni putevi: 75 kilometara asfalta I 46 kilometara makadama
            Lokalni putevi: 150 kilometara asfalta I 102 kilometra makadama


      Javno preduzeće "Sana" obavlja prevoz putnika na relaciji grad - mjesne zajednice. Danas ovo preduzeće posjeduje 7 autobusa od 68 autobusa koje je posjedovalo 1991. godine i nije u mogućnosti vršiti usluge prevoza putnika za stanovnike svih mjesnih zajednica. Uslugama javnog prevoza nisu obuhvaćeni stanovnici koji žive u mjesnim zajednicama: Zgon - Crljeni, Velečevo, Dubočani i Donja Sanica koje su udaljene od grada Ključa 4, 12, 3 i 5 kilometara, kao i dio stanovništva koje živi u mjesnim zajednicama Velagići i Humići.Obrazovanje


Osnovno obrazovanje:

Osnovno obrazovanje je organizovano u dvije osnovne škole;
- Osnovna škola "15 April" Ključ, u čijem sastavu posluje 6 područnih škola koje pohadja 985 učenika u 41 odjeljenju. Zaposleno je 77 radnika od čega 53 nastavnika.
- Osnovna škola "27 maj" Velagići, u čijem sastavu posluju 4 područne škole, koje pohadja 379 učenika u 18 odjeljenja. Zaposleno je 38 radnika, od čega 22 nastavnika.

Srednje obrazovanje:

      Nastavni proces u srednjoškolskom obrazovanju se obavlja u objektu srednje škole "Prof Omer Filipović" koji se sastoji od dvije zgrade. 643 učenika koji se obrazuju za 11 zanimanja je razmjesteno u 26 odjeljenja. Ukupno je zaposleno 54 radnika, od kojih je 41 radnik uključen u nastavni proces. Trenutno je samo jedna zgrada u funkciji. Druga zgrada je oštećena i treba je sanirati kako bi se, većem broju učenika, omogućio upis u u slijedećim školskim godinama.

Predškolsko obrazovanje:

      Na području općine Ključ postoje dva dječija vrtića. Vrtić kapaciteta 90 mjesta se nalazi u gradu Ključu, dok je drugi kapaciteta 30 mjesta lociran u mjesnoj zajednici Sanica i koji nije u funkciji. Objekti vrtića su sanirani uz pomoć donatora i zadovoljavaju trenutne potrebe ali još uvjek postoji potreba za edukativnom opremom.Zdravstvo i socijalna skrb


       Trenutno su u funkciji Dom zdravlja u Ključu, koji u svom sustavu ima 7 radnih punktova (Zdravstvena ambulanta Sanica, apoteka i 5 ambulanti u Mjesnim zajednicama: Crnalići, Biljani, Velagići, Krasulje i Kamičak).
U Mjesnim zajednicama: Velečevo, Dubočani, Zgon-Crljeni, postoje objekti za ambulante, ali isti nisu opremljeni i nisu u funkciji.
Ukupno je zaposleno 84 radnika od čega 50 zdravstvenih radnika.

      Prema evidenciji Centra za socijalni rad iz 2002 godine, pravo na novčanu i psihosocijalnu pomoć ostvarilo je 299 korisnika, što čini 1,65% od ukupne populacije. 2000 gradjana je primalo humanitarnu-naturalnu pomoc, ili 11,03%
      Trenutno nemamo podatke za 2003 godinu ali se predpostavlja da su ove brojke u znatnom porastu zbog loše društveno-ekonomske situacije.Kultura, sport i informisanje


K u l t u r a

      Kulturni sadržaji grada Ključa, održavaju se u prostorijama Doma kulture koji je oštećen. Djelimična sanacija objekta, neriješen sistem zagrijavanja, dotrajala oprema razlog su nedovoljne iskorištenosti Doma kulture. U mjesnim zajednicama: Biljani, Krasulje i Zgon domovi kulture su sanirani kao i u Sanici i Velagićima.

S p o r t

      U općini je registrovano ukupno 17 klubova i drustava sa 1000 članova, 16 sudija i delegata, 25 terena i više zdravstvenih radnika ukljucenih u različite sportske grane.
      Postoje 4 otvorena sportska terena: nogometni stadion u gradu Ključu i u mjesnim zajednicama: Sanica, Velagici i Krasulje. U zatvorenim sportskim terenima djeluju karate i šahovski klub.

I n f o r m i s a n j e

      Lokalna radio stanica Radio Ključ posjeduje 2 predajnika. Program se emituje 24 sata na dan kako preko radio-predajnika tako i putem interneta.Turizam i ugostiteljstvo


RESTORAN LANE

       Na području opcine Ključ, u 2002 godini formirana je Turistička zajednica Ključ. Tendencija razvoja općine je lovni i ribolovni turizam. Na području općine registrovana su 2 udruženja lovaca i 1 sportsko ribolovno društvo.

      Grad Ključ ima jedan hotel. Hotelske sobe mogu primiti 44 gosta. Osim ovog ugostiteljskog objekta postoji i veliki broj kafića i restorana kao i drugih ugostiteljsko-turističkih sadrzaja. 

Copyright by Filips Web Design & Ključ Info Team - 2004.                All rights reserved.    Powered by freebih.com network