M E N U

   H o m e

G r a d    K l j u č
   Ključ danas
   Historija grada
   Geografski položaj
   Infrastruktura
   Stanovništvo
   Ključke razglednice

Z a b a v a
   Ključ Caffe
   C   h   a   t
   F o r u m

G a l e r i j a
   Foto album Ključa
   Stari grad
   Ključ ljeta 2004
   Ključ noću
   Ključke ljepote
   Regata   2004
   Skokovi 2004
   Teferič na Sani
   Ključ Info Team 2004

Radio  Ključ
   Naš radio
   Programska šema
   Cjenovnik reklama
   Tehnička podrška

R a z n o
   Šarena stranica
   Poznati Ključani
   Ključki adresar
   Ključani u svijetu
   Linkovi
   Važniji telefoni
   Imenik organizacija
   Poslovni imenik
   Knjiga gostiju

     
   Ključ Info Team

Naši saradnici
   Filips Web Design
   Free BiH
   Ključ Home Page
   MSŠ Omer FILIPOVIĆ
Ključ Info Team

Sulejman FILIPOVIĆ - CUNI 
Eldar ŠEHIĆ - ŠANER
Alija KIŠEVIĆ - ČIKO  
Vernes MUSLIMOVIĆ - VESO
Radio Ključ

SMS poruke

Uputstvo za slanje poruka :
Upišite GAMA
- Napravite razmak,
- Upišite IN,
- Napravite razmak
- Upišite TEKST PORUKE
- poruku pošaljite na broj zemlje u kojoj se nalazite.
/broj se nalazi u donjoj tabeli/
___________________________________________

Svako ko ispravno pošalje poruku dobija sledeći odgovor:
VAŠA PORUKA JE PRIMLJENA I BIT ĆE EMITOVANA. HVALA, VAŠ RADIO KLJUČ


80079 -->
 Zemlja  Cijena   Broj
   Austrija 2.00 € 0900 506 506
   Njemačka 1.99 € 82888
   Švajcarska 3,00 SFr 9292
   Francuska 1.50 € 81027
   Holandija 1.50 € 4999
   Švedska 30,00 SEK 72702
   U S A 2,99 USD 97605
   Hrvatska
   Hrvatska
6,10 KN
3.66 KN
67454
66354
   Slovenija 1.87 € 3838
   B i H /sve mreže/ 2,34 KM 091 810 700
   Makedonija 106,20 MKD 141991
   Danska 20,00 DKK 1273
   Norveška 20,00 NOK 2227
   Luxemburg 1.50 € 64747
   Crna Gora 0.60 € 14941
   Srbija 128.00 DIN 1551
   Rusija 75.00 RUR 6365
   Italija 1.00 € 4882827Radio Ključ zadržava pravo izmjene uslova i cijena poruka.
75.22
- DRUŽITE SE SA NAMA -


        Davne hiljadu devetstotina i......neke godine Ključ je dobio svoj radio. Dugi niz godina sa njega se oglašavala Kosa Pilić, a nešto kasnije će joj se pridružiti i njen buduci suprug Azemir Burzić. Dolazili su i drugi novinari i spikeri ali ovo dvoje ključana ostavili su neizbrisiv trag u ovoj ustanovi. Radio- Ključ bio je, uz novine "Glas Ključa", jedino informativno sredstvo na području općine.

       Poslije rata, dosta se toga promijenilo pa su došli i novi ljudi u staru radio stanicu. Ali, bez obzira na vrijeme ova informativna ustanova nije izgubila ništa od njene važnosti. Cak naprotiv... Radio Ključ, jedina informativna ustanova u našem gradu, ima veliki značaj i jos veću odgovornost za informisanje naših gradjana. Radio ni po čemu ne liči na onaj nekadašnji. Došlo je do potpune izmjene programske šeme, trajanja radio programa kao i personalnih promjena. Frekvencija Radio Ključa na kojoj se emituje program je 94,3 MHz sa predajnika na Lubici i 99,1 MHz sa predajnika na Ramića kamenu.

       Ključ info Team je u kontaktima sa zaposlenim u ovoj ustanovi dogovorio saradnju koja bi zadovoljila i brojne Ključane koji se nalaze u drugim državama svijeta. Odmah se krenulo u akciju i prikupljena su sredstva za kupovinu neophodne opreme. Tako je u mjesecu augustu 2003 godine prvi put je došlo do emitovanja radio programa preko Interneta. Ovom prilikom se zahvaljujemo svim našim donatorima koji su učestvovali u ovom značajnom poduhvatu.

EVO KAKO TO KAD NAS IZGLEDA


   PRIPREMA EMISIJE

   Hmmmm. šta izabrati kao
   početnu numeru za današnju
   emisiju ...pitam se ???
   SNIMANJE EMISIJE

   Blic foto aparata je nakratko
   prekinuo u radu našeg "tonca".
   KAO NEKAD

   I pored nove tehnike ništa
   opet bez starih dobrih CD-ova.


--------------------------------------------


Ključ Info Team & Radio Ključ

SLUŠAJTE NAŠ
RADIO KLJUČ LIVE
SVAKIM RADNIM DANOM
OD 19 SATI


MI SMO UVIJEK SA VAMA


NAŠA ADRESA

  Radio Ključ
  Branilaca BiH bb
  Live Telefon    660 050
  Telefon/Fax     660 049


  e-mail:radioklj@bih.net.ba


NAŠA EKIPADžemal JAŠAREVIĆ
- voditelj programa -


Zenina HUSKIĆ
- voditelj programa -


Edin KRIVIĆ
- ton majstor -

Copyright by Filips Web Design & Ključ Info Team - 2004.                All rights reserved.    Powered by freebih.com network