M E N U

   H o m e

G r a d    K l j u č
   Ključ danas
   Historija grada
   Geografski položaj
   Infrastruktura
   Stanovništvo
   Ključke razglednice

Z a b a v a
   Ključ Caffe
   C   h   a   t
   F o r u m

G a l e r i j a
   Foto album Ključa
   Stari grad
   Ključ ljeta 2004
   Ključ noću
   Ključke ljepote
   Regata   2004
   Skokovi 2004
   Teferič na Sani
   Ključ Info Team 2004

Radio  Ključ
   Naš radio
   Programska šema
   Cjenovnik reklama
   Tehnička podrška

R a z n o
   Vaša pisma
   Poznati Ključani
   Ključki adresar
   Ključani u svijetu
   Linkovi
   Važniji telefoni
   Imenik organizacija
   Poslovni imenik
   Knjiga gostiju

     
   Arhiva vijesti   1
   Arhiva vijesti   2
   Arhiva vijesti   3
   Arhiva vijesti   4
   Arhiva vijesti   5
   Arhiva vijesti   6
   Arhiva vijesti   7
   Arhiva vijesti   8
   Arhiva vijesti   9

     
   Ključ Info Team

Naši saradnici
   Filips Web Design
   Free BiH
   Ključ Home Page
   MSŠ Omer FILIPOVIĆ
Ključ Info Team

Sulejman FILIPOVIĆ - CUNI 
Eldar ŠEHIĆ - ŠANER
Alija KIŠEVIĆ - ČIKO  
Vernes MUSLIMOVIĆ - VESO


Ključ Info Team, na ovom site ekskluzivno objavljuje eseje našeg Ključanina, trenutno nastanjenog u Velikoj Britaniji, Nihada Filipovića


 
N
 

IHAD FILIPOVIĆ, rod dinosaurusa , rodjen u Ključu 1953 g. na dan zaljubljenih - 14-og februara, a nikad sreće u ljubavi nije imao. Osnovnu školu i gimnaziju je pohadjao u Ključu, Ilijašu, Sarajevu i opet Ključu. Studirao je pravo u Sarajevu da bi se nakon studija vratio u rodni Ključ, našao posao, položio pravosudni ispit da bi ga onda tu "zaskočio" domovinski bosanski rat .
          U godinama pred rat politički aktivan .
          Član Glavnog odbora Liberalne stranke BiH na čiji je prijedlog ova stranka i dobila ime kada se onovremeno transformirala iz omladinske podružnice Saveza komunista BiH u demokratsku političku stranku .
          Živi i radi, "što stigne", u Ware, Velika Britanija, nedaleko od Londona.
          Manje više piše, manje poeziju - jedna završena i samo fragmentarno objavljena zbirka pjesama pod naslovom "Znaci upozorenja", a više eseistiku . "Prešaltavanja ili bosansko-hercegovačke filipike Nihada Filipovića", prva je njegova knjiga sabranih eseja objavljivanih listom u glasilima dijaspore BiH. Ova će knjiga biti promovirana , kako je planirano, na III Kongresu Svjetskog Saveza dijaspore BiH u Sarajevu , aprila ove godine , pa je njeno pojavljivanje već sada na našem sajtu ekskluzivno.
          Sustavno je počeo pisati kasno , u 46 godini zivota , a zato je kriv veli Radovan Karadžić, "za što ću ga osobno tužiti, čim ga uhapse".POSJETIOCI NAŠEG SITE MOGU PROČITATI ESEJE SA NASLOVIMA:


Umjesto uvoda
Perestrojka Prljavog kazališta
Prešaltavanja
U tunelu usred mraka...
Glupost je nesalomiva
Znam ja nas...
Top lista surealista
Sram vas bilo
Mali ogled o dobru i zlu
O ratu i razumijevanju povijesti
Naše i vaše stradanje
Anglo-bosnian blues
Liberalna demokratija, BiH i "kraj povijesti"
Tucanje zdrave pameti
Ruski rulet
Povratak u budućnost Web koncept i grafička obrada:   Sulejman FILIPOVIĆ - CUNICopyright by Filips Web Design & Ključ Info Team - 2004.                All rights reserved.    Powered by freebih.com network